deel-je-kennis - Projecten - BigStep

Deel je kennis en vaardigheid!

Het Birim North District is één van de armste gebieden van Ghana. AutomonteurDe ICT-projecten die BigStep in de afgelopen jaren heeft opgestart, zorgen voor grotere kansen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs door hun kennis en vaardigheid van ICT makkelijker doorstromen naar vervolgonderwijs.

Ook het werkgelegenheidsproject, de 'sinaasappelplantage', biedt mogelijkheid tot het verkrijgen van inkomsten. BigStep zet zich verder in om het beroepsonderwijs in de dorpen te verbeteren en probeert via sportprojecten het onderwijs voor jongeren aantrekkelijker te maken.

VolleybalBigStep start projecten op om een duurzame ontwikkeling in gang te zetten. Uiteindelijk zal er bij de bewoners voldoende kennis en vaardigheid aanwezig moeten zijn om de ontwikkeling in stand te houden.

Die kennis en vaardigheid moet worden aangebracht. De medewerkers en vrijwilligers beschikken hier niet altijd over. Daarom verzoeken wij u contact met ons op te nemen als u beschikt over kennis en/of vaardigheid met betrekking tot onderstaande gebieden en deze belangeloos ter beschikking wilt stellen.

- Het bouwen van een (kleinschalige) sinaasappel verwerkingsfabriek

- Het maken van een ondernemingsplan hiervoor

- Advisering over (en eventueel uitvoering van) PR-activiteiten en fondsenwerving

- Het opzetten van enkele practicumlokalen tbv. beroepsonderwijsTimmerlieden

- Het opzetten van een recyclingbedrijf (Computers)

- Het maken van een ondernemingsplan hiervoor

- Advisering mbt. het realiseren van sportvelden en sportaccomodaties

- Het leveren van materialen tbv. beroepsonderwijs, ICT en sport