word-sponsor - Projecten - BigStep

Word sponsor van een project of doneer voor een betere toekomst

U kunt stichting BigStep op verschillende manieren steunen bij het bereiken van haar doelen.
De middelen die nodig zijn om de jongeren in de achterstandgebieden van Ghana een betere toekomst te geven, komen uit subsidies, donaties, giften, sponsoring en speciale acties.

Onze projecten moeten een duurzame ontwikkeling op gang brengen. Dit betekent dat er voor langere tijd geld nodig is. Zo zullen computers na een aantal jaren vervangen moeten worden en dragen de sinaasappelbomen pas vruchten na jarenlange arbeid.

Elke gift is welkom. Met weinig geld is in Ghana al veel te bereiken. Als donateur laat u zien dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van kansarme jongeren. U kunt donateur worden door een bedrag op de rekeningen van BigStep over te maken:

ING banknr: 5109462 (BIC: INGBNL2A , IBAN: NL18 INGB 0005 1094 62 )

Als sponsor laat u zien dat u mee wilt helpen aan een duurzame ontwikkeling. Uw bedrijf of instelling is sponsor wanneer een significante bijdrage wordt geleverd aan de projecten van BigStep. Dit kan zijn een periodieke donatie of een bijdrage in natura. Ook het leveren van expertise op één of meerdere gebieden waarop de stichting opereert, wordt gezien als sponsoring. De sponsoring geldt voor onbepaalde tijd en kan uiteraard op uw verzoek worden beëindigd.

Organisaties die één of meer projecten van BigStep sponsoren krijgen op deze site de gelegenheid zich te profileren. Uw bedrijf wordt vermeld in het sponsorenoverzicht met een link naar uw eigen website (zie ook 'Sponsoring'). Waar mogelijk wordt de naam van uw organisatie vermeld in persberichten.

De belastingdienst heeft stichting BigStep als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) aangemerkt waardoor donaties aan BigStep belastingvoordeel kan opleveren.

Indien u de stichting wilt helpen middels sponsoring of op andere manieren, neem dan Contact met ons op.