word-vrijwilliger - Projecten - BigStep

Vrijwilligerswerk bij BigStep

Stichting BigStep biedt vrijwilligers de mogelijkheid mee te werken aan de ontwikkelingsprojecten in Ghana. De projecten worden uitgevoerd in de arme plattelandsgebieden. Instructie peutersDe omstandigheden waaronder gewerkt wordt, zijn vaak zeer primitief en er zijn nauwelijks middelen aanwezig. Van de vrijwiligers wordt een grote mate van zelfstandigheid, creativiteit en uithoudingsvermogen gevraagd. Men verblijft tussen (of bij) de dorpsbewoners zelf.

Als vrijwilliger ga je voor ten minste één maand naar Ghana om de bevolking te helpen bij het uitvoeren van projecten. BigStep zorgt voor onderdak en begeleiding ter plaatse (gecoördineerd door BigStep Foundation Ghana). Na aankomst in Ghana is er eerst een kort verblijf in Accra, de hoofdstad van Ghana. Daarna reis je naar de 'Eastern Region', de regio waar BigStep actief is.

Naast ontwikkelingswerk ter plaatse is er ook ruimte voor ontspanning en kunnen er excursies en korte 'vakantietrips' georganiseerd worden om het land en de cultuur te leren kennen.

Alvorens als vrijwilliger voor BigStep naar Ghana te gaan, worden een aantal gesprekken gevoerd waarin met name onderwerpen als motivatie, kennis, vaardigheden en ervaring aan de orde komen. Tevens worden tijdens de gesprekken afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de projecten. 

ICT-les

 

 

 

Er wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij of zij een substantiële bijdrage levert aan de projecten in Ghana en aan de promotie van de ontwikkelingsactiviteiten van BigStep in Nederland (inclusief fondsenwerving). Het is mogelijk om in nauw overleg met en onder begeleiding van BigStep zelf een 'eigen' project op te starten en uit te voeren. De vrijwilliger is dan verantwoordelijk voor het verkrijgen van (financiële) middelen hiervoor. Tijdens het verblijf in Ghana vindt verslaglegging plaats door de vrijwilliger. Na afloop wordt er een eindverslag ingeleverd en vindt er een evaluatiegesprek plaats.

 

 

Nieuwsbericht Akuase

Wil je samen met BigStep een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden in de achterstandsgebieden in Ghana, neem dan 'Contact' met ons op.

Lees meer over de vrijwilligers van BigStep.