Young Sports (ned) - Young Sports - BigStep

Tijdens hun verblijf in Ghana zijn twee vrijwilligers van stichting BigStep, Maarten van Geest en Raymond van Gool, enthousiast geraakt voor ontwikkelingssamenwerking. Van BigStep kregen zij de mogelijkheid zich in te zetten voor de ontwikkeling van sport en integratie daarvan in het onderwijs.Maarten en Raymond

Raymond en Maarten zijn beiden afgestudeerd aan de HEAO opleiding Sport, Economie en Communciatie (SPECO) te Tilburg en hebben zelf ervaren wat je met goede wil en ondersteuning in achterstandsgebieden kunt bereiken. Het sportproject in het dorp Adausena was een groot succes, ondanks de tegenslagen die beiden hebben ondervonden bij het aanleggen van een voetbalveld en een volleybalveld. Tijdens dit eerste sportproject is de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van sportfaciliteiten in de regio.

Om deze ontwikkeling goed te kunnen ondersteunen hebben Maarten en Raymond de stichting Young Sports opgericht. Young Sports wil vanuit Nederland een bijdrage leveren aan het integreren van sport in het onderwijs in Ghana door het verkrijgen van financiële middelen (donateurs, sponsors), bijdragen in natura (sportmaterialen) en door het werven van vrijwilligers die betrokken willen zijn bij de sportontwikkeling in de dorpen uit de achterstandsgebieden.volleybal_klein

Door de nauwe samenwerking die er sinds de oprichting van Young Sports met BigStep is geweest, lag het voor de hand de krachten te bundelen toen zich een toename van ontwikkelactiviteiten voordeed. Young Sports is nu dan ook volledig geïntegreerd als afdeling van stichting BigStep.

zie voor meer info over het eerste sportproject: Sportproject Adausena